WIE ZIJN WIJ?

Onderwijsvisie

SBO De Wissel is een school die zich bewust is van de letter s van “speciaal”.  Kinderen zijn verschillend. De diversiteit bestaat uit talenten en beperkingen. Deze verschillen worden gezien als kans om van en met elkaar te leren ! Op SBO De Wissel krijgen kinderen onderwijs op maat en dat past in deze tijd. Het onderwijs doet recht aan élk kind. Het onderwijs is motiverend, uitdagend en sluit aan bij de interesses en talenten van kinderen en leerkrachten. We streven naar kwalitatief goed en interactief onderwijs.  Het basisaanbod wordt bepaald door Passende Perspectieven vanuit de kerndoelen als uitgangspunt te nemen. Gebeurtenissen uit het dagelijkse leven, verschillen tussen kinderen onderling, de methode en interesses van kinderen zorgen voor boeiende thema’s om te komen tot een hoge betrokkenheid van kinderen.  Deze hoge betrokkenheid leidt tot ontwikkeling  en plezier in leren. Elk kind ontdekt en gebruikt zijn talent en doet succeservaring op. In een duidelijke en veilige structuur wordt onderwijs efficiënt en effectief weggezet in een jaarplanning.

Lees meer