ONDERWIJS

De Vreedzame school en Rots & Water trainingen

vreedzameschool


De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. De lessen zijn verdeeld over zes blokken:

 

1. We horen bij elkaar - groepsvorming en een positief sociaal klimaat

 

2. We lossen conflicten zelf op - conflicthantering

 

3. We hebben oor voor elkaar - communicatie

 

4. We hebben hart voor elkaar - gevoelens

 

5. We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid

 

6. We zijn allemaal anders - diversiteit

 


Als u meer wilt weten over de achtergronden van en onderzoek naar het programma, bij SWP is de publiekversie van het proefschrift van Leo Pauw verkrijgbaar: De Vreedzame School. Onderwijs en de maatschappelijke vorming van de leerling.

 Lees verder:

- De Vreedzame School werkt!

- De klas en de school als oefenplaats

- Invoering en begeleiding

- Doelen van De Vreedzame School

 

 
Rots & Water trainingen op De Wissel 

Sinds 2015 geven wij op De Wissel Rots & Water trainingen. Deze trainingen worden gegeven door onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs Sander Diepenbach en José van Rhee.

Het Rots & Water-programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidstraining, maar wel met een meervoudige doelstelling. Sociale competentie training betekent dat de kinderen leren samenwerken, samen spelen, samen leven. Ze leren zich onafhankelijk op te stellen ( Rots) en eigen keuzes te maken, leren ook hoe met anderen samen te werken (Water). Door middel van veel fysieke oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Het programma biedt voor ieder veel plezier en wordt ondersteund door middel van korte groepsgesprekken waarin ruimte is voor zelfreflectie.

Pestgedrag wordt voorkomen en in de kiem meteen aangepakt: Al spelenderwijs leren kinderen, met elkaar samen te spelen en samen te werken. Juist door de ontwikkeling van positieve en sociale competenties wordt een belangrijke basis gelegd en het zorgt voor een positief leer- en speel klimaat. Dit heeft een belangrijke preventieve werking op het ontstaan van pestgedrag.

In augustus 2016 zijn we begonnen met een koppeling te maken tussen onze sociaal emotioneel leren (SEL) methode De Vreedzame school en het Rots en Water programma. Alle groepen hebben een volledige Rots en Water training gevolgd van 12 lessen. Vanaf nu krijgt iedere groep jaarlijks 6 Rots en Water lessen. De 6 thema’s van de Vreedzame school zijn geïntegreerd in de Rots en Water lessen.

Het Rots en Water programma omvat 6 lessen van 40 minuten. De training zal per groep aangeboden worden.

Wilt u nog meer informatie dan kunt u de video op onze website bekijken en de documentaire op:


www.rotsenwater.nl