WIE ZIJN WIJ?

WIE ZIJN WIJ?

De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs. Bij kinderen die onze school bezoeken verloopt de ontwikkeling niet zoals je normaliter zou mogen verwachten. Wij proberen die ontwikkeling zo goed mogelijk weer op gang te brengen door de kinderen op hun niveau veiligheid en structuur te geven en op elk leergebied aan te sluiten bij het niveau waar het kind zich op dat moment bevindt. Onze uitgebreide visie van waaruit we werken kunt u vinden bij de downloads.

Vanaf 1-8-2014 regelt BEPO (Betuws Passend Onderwijs) de toelating voor onze kinderen. We houden u op de hoogte over de veranderingen die dit met zich meebrengt.