Zorg

Zorgstructuur

Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier. Leerlingen die daarbij extra ondersteuning nodig hebben, kunnen op onze school een plekje vinden.

 

Het is belangrijk  dat de leerlingen zich naar eigen mogelijkheden ontwikkelen.

 

Om de leerlingen goed in beeld te brengen , te volgen, te stimuleren en de leerstof daarop af te stemmen wordt  een ontwikkelingsperspectief opgesteld.