https://wissel-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest Kennismaken | Stichting OPO-R Wissel

Kennismaken

Op het moment dat er voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd voor het SBO, bent u natuurlijk benieuwd hoe een SBO school eruit ziet. We nodigen u dan ook van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek, voordat u uw kind aanmeldt op onze school. 

Tijdens dit kennismakingsgesprek vertellen we u graag meer over onze school, onze kinderen en onze aanpak. Ook laten we u graag onze mooie school zien. Daarnaast is er ook voldoende ruimte om te vertellen over uw kind, zijn of haar talenten en ondersteuningsbehoeften. 

Zo kunnen we samen bekijken hoe we de overgang van de huidige school naar de Wissel zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen en waar binnen de Wissel uw kind het beste tot zijn of haar recht komt. 

Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met onze Intern Begeleiders via het telefoonnummer van de school of via de mail. 

Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) is dat Monique van Beuningen. Zij is er op donderdag en vrijdag. Haar mailadres is m.beuningen@opo-r.nl

Voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is dat José van Zandvoort. Zij is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Haar mailadres is j.zandvoort@opo-r.nl.