https://wissel-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest Aanmelden | Stichting OPO-R Wissel

Aanmelden

Op het moment dat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden en er is een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO afgegeven, kunt u uw kind inschrijven op onze school. Dit doet u door het aanmeldformulier te downloaden, in te vullen en bij ons op school in te leveren. 

Het aanmeldformulier vindt u hier: 

Aanmeldformulier SBO de Wissel 
 

Starten op school

De meeste nieuwe leerlingen starten op school na de zomervakantie.
Andere mogelijkheden zijn:

  • na de kerstvakantie
  • na de voorjaarsvakantie
  • na de meivakantie

In de laatste week voor de zomervakantie zijn alle leerlingen al één morgen in de groep waarin ze het volgende jaar zitten. Zo kan iedereen alvast wat wennen aan het komende schooljaar, de nieuwe leerkracht en de nieuwe groep. De nieuwe leerlingen zijn hier ook voor uitgenodigd.