Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VcP)

Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die in aanraking komt met ongewenst gedrag binnen de schoolsituatie. Op de Wissel is een teamlid beschikbaar als vertrouwenscontactpersoon (VcP).

De VcP luistert bij een zorg of klacht en is laagdrempelig bereikbaar voor kinderen, ouders/ verzorgers en collega’s. De VcP geeft elk schooljaar voorlichting over ongewenst gedrag in school en kinderen kunnen een briefje in de speciale brievenbus doen als ze een gesprek willen met de VcP.

Als ouder/verzorger kunt u telefonisch of via de mail een afspraak aanvragen.

Op de Wissel is de vertrouwenscontactpersoon  meester Hans Deenen

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

E-mailadres: h.deenen@opo-r.nl

Telefoonnummer school: 0344-613857

 Interne Vertrouwenspersoon (VP)

Soms is het fijner om een zorg of klacht over school te delen met iemand die niet direct aan de school verbonden is. De interne vertrouwenspersoon (VP) van OPO-R is voor alle ouders/verzorgers en collega’s beschikbaar om te luisteren, te adviseren en mee te denken naar een passende oplossing.

Interne vertrouwenspersoon:  Bapke van Kessel

Aanwezig op: dinsdag, donderdag, vrijdag

E-mailadres: vertrouwenspersoon@opo-r.nl

Telefoonnummer: 0627088272 (kantooruren)

Externe Vertrouwenspersoon 

De GGD Gelderland-Zuid beschikt over een team van externe vertrouwenspersonen. Dit team bestaat uit objectieve, speciaal opgeleide deskundigen die ondersteuning en begeleiding bieden aan kinderen, ouders en schoolmedewerkers op het gebied van grensoverschrijdend gedrag.

Voor meer informatie en contactgegevens: Externe vertrouwenspersoon · GGD Gelderland- Zuid (ggdgelderlandzuid.nl)

Telefoonnummer: 088 - 144 71 11, op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.30 uur.
Cookie instellingen