Onze school

Wij zijn een openbare school voor speciaal basisonderwijs.

Op onze school is plaats en respect voor iedereen, ongeacht achtergrond, levensovertuiging, taal of huidskleur. Een openbare school draagt bij aan de algemene ontwikkeling van leerlingen en schenkt aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen. Daarbij is het leren kennen en respecteren van elkaars achtergronden belangrijk.

De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs. Bij kinderen die onze school bezoeken verloopt de ontwikkeling niet zoals je normaliter zou mogen verwachten. Kinderen hebben moeite met leren en/of lopen ergens tegenaan in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Vaak lopen zij vast in het regulier onderwijs. 
Wij proberen hen zo goed mogelijk te helpen en hun ontwikkeling weer op gang te brengen door de kinderen veiligheid en structuur te geven. We sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind en stellen voor ieder kind vast wat er nodig is om zich verder, passend bij hun mogelijkheden, te ontwikkelen. 
Cookie instellingen