Leerlingenraad

Op onze school werken wij met een leerlingenraad. Ieder jaar wordt er vanaf groep 5 uit iedere klas een klassenvertegenwoordiger gekozen. De kinderen die hun klas willen vertegenwoordigen voeren dan campagne in de eigen klas, waarna iedere klas naar de stembus gaat. De gekozen vertegenwoordigers vormen samen de leerlingenraad. 

De leerlingenraad komt 8 keer per jaar samen. Tijdens deze bijeenkomst praten ze onder leiding van meester Hans, samen met de directie over belangrijke zaken die op school spelen. Zo denken de leerlingen mee over veranderingen in de school en in het beleid en geven zij aan wat de kinderen van de school belangrijk vinden. Zo zijn ze een klankbord voor de directie en de leerkrachten en helpen ze mee de school nog beter te maken. Onderwerpen waar regelmatig over wordt gesproken in de leerlingenraad zijn onder andere veiligheid, hygiëne, het spelen op het plein en de regels binnen de school. 

De leerlingenraad werkt altijd met een agenda, waardoor de vertegenwoordigers voor de bijeenkomst in hun klassen vast kunnen bespreken wat er op de agenda staat. Zo nemen zij de wensen en ideeën uit hun eigen klas mee naar de vergadering. Leerlingen in de leerlingenraad leren ook zelf de vergadering voor te zitten en om de notulen te maken. 

Na de vergadering koppelen de vertegenwoordigers de uitkomsten van het overleg terug aan hun eigen klas. Ook zorgen zij ervoor dat de kinderen in de groepen 1 t/m 4 op de hoogte worden gehouden van wat er in de vergadering wordt besproken en waar nodig verzamelen zij ook de ideeën en wensen van de jongere kinderen.  
Cookie instellingen