Kennismaken

Op het moment dat er voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd voor het SBO, bent u natuurlijk benieuwd hoe een SBO school eruit ziet. We nodigen u dan ook van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek, voordat u uw kind aanmeldt op onze school. 

Tijdens dit kennismakingsgesprek vertellen we u graag meer over onze school, onze kinderen en onze aanpak. Ook laten we u graag onze mooie school zien. Daarnaast is er ook voldoende ruimte om te vertellen over uw kind, zijn of haar talenten en ondersteuningsbehoeften. 

Zo kunnen we samen bekijken hoe we de overgang van de huidige school naar de Wissel zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen en waar binnen de Wissel uw kind het beste tot zijn of haar recht komt. 

Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met onze Intern Begeleiders via het telefoonnummer van de school of via de mail. 

Voor leerlingen voor groep 1 t/m 5 kunt u contact opnemen met Monique van Beuningen.
Zij is er op dinsdag, woensdag en donderdag. Haar mailadres is m.beuningen@opo-r.nl

Voor leerlingen voor groep 6 t/m 8 kunt u contact opnemen met José van Zandvoort. 
Zij is er op dinsdag, donderdag en vrijdag. Haar mailadres is j.zandvoort@opo-r.nl.

Voordat een leerling definitief wordt ingeschreven op de Wissel en hier dus kan starten, zal er een TLV moeten zijn afgegeven èn zal er moeten worden gewogen of de Wissel kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. BIj een positief besluit, zal er inschrijving bij de Wissel plaatsvinden. (zie ook het kopje Toelating).
Cookie instellingen