Anti-pestcoördinator

Op de Wissel werken wij met De Vreedzame School, dit is een door de overheid goedgekeurd programma om pesten tegen te gaan. Wij proberen op onze school pesten met behulp van handvatten uit dit programma te voorkomen of te laten stoppen. 

Op het moment dat er toch sprake is van vervelend plagen en/ of pesten, wordt de leerkracht betrokken. Deze zal samen met de leerling(en) afspraken maken om ervoor te zorgen dat dit stopt. Soms is het nodig dat onze anti-pest coördinator wordt betrokken. 

Onze anti-pest coördinator is juf Chantal Crooijmans. Zij is op maandag, woensdag en donderdag aanwezig. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer van de school of via mail op c.crooijmans@opo-r.nl

Chantal helpt bij het oplossen van de pest-situatie. Hiervoor hanteren wij de oplossingsgerichte pestaanpak. Deze aanpak sluit aan bij de uitgangspunten van De Vreedzame School. 

Oplossingsgerichte Pestaanpak (OPA)
Deze aanpak bestaat uit een aantal achtereenvolgende gesprekken tussen de anti-pestcoördinator en leerlingen. Eerst met alléén de gepeste leerling, vervolgens met een groep leerlingen, die zorgvuldig is samengesteld samen met de gepeste leerling. Deze groep, met daarin ook de pester(s), gaat voor verandering en steun zorgen.
Belangrijke elementen van de aanpak: geen schuld, verwijten of straf , we moedigen empathie aan, we maken iedereen verantwoordelijk, het is positief en oplossingsgericht en de pester krijgt de kans zijn of haar gedrag te veranderen.

De anti-pestcoördinator monitort vervolgens de situatie en houdt bij of het naar tevredenheid is opgelost en opgelost blijft. 
 
Cookie instellingen