Vreedzame School

 

De Wissel is een vreedzame school. De Vreedzame school is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn.
 

De vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren:

– op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
– op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
– constructief conflicten op te lossen
– verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
– open te staan voor verschillen tussen mensen

Op de Wissel hebben wij een grondwet. Wij verwachten dat iedereen die zich in de school beweegt zich aan deze grondwet houdt:

 

Leerlingmediatoren
Daarnaast werken wij met leerlingmediatoren. Leerlingen uit groep 7 en groep 8 worden opgeleid om andere leerlingen te helpen bij het oplossen van conflicten. We werken hierbij met een stappenplan dat leerlingen helpt om naar de situatie te kijken, zich te verplaatsen in de ander en samen een oplossing te zoeken. De leerlingmediatoren zijn tijdens de pauzes zichtbaar op het plein en kunnen door kinderen om hulp worden gevraagd. 

.
Cookie instellingen