Groepssamenstelling

 

De Wissel is een school voor speciaal basisonderwijs die leerlingen zorg op maat biedt.  De zorg voor leerlingen vindt voornamelijk plaats in de groepen. De leerlingen worden ingedeeld in groepen met elk een eigen leerkracht. 

Indeling gebeurt naar: 
  • kalenderleeftijd
  • sociaal-emotionele leeftijd 
  • didactisch niveau 
  • de sociale samenhang van de te vormen groep 
Niet alle groepen zijn even groot. Groepen met jonge leerlingen zijn doorgaans kleiner dan groepen met oudere leerlingen. De groepen zijn verdeeld over bouwen: de onderbouw (OB) en de bovenbouw (BB).  
De groepen in een bouw werken veel samen. 
 
Een groep staat onder verantwoording van de leerkrachten. De intern begeleider coacht de leerkrachten, adviseert bij lastige situaties met betrekking tot leerlingen en zorgt voor onderlinge afstemming en doorgaande lijnen in de school.
Cookie instellingen