MR

Onze school heeft, evenals elke andere school, een medezeggenschapsraad (MR). 
Meedenken, meepraten en soms meebeslissen met het schoolbestuur is mogelijk via deze raad. 

In de MR worden zaken besproken die direct met de ontwikkeling van de school te maken hebben. De MR houdt zich op deze manier intensief bezig met het beleid van de school en wisselt daarover van gedachte met de directie. 

De MR mag afhankelijk van het onderwerp advies uitbrengen of instemming verlenen. 

De MR bestaat uit zes leden, waarvan drie ouders en drie leerkrachten. De MR-vergaderingen zijn openbaar. 

U kunt de MR bereiken via onderstaand mailadres.

mr.wissel@opo-r.nl

Cookie instellingen