Kernwaarden

Op onze school werken wij vanuit de volgende kernwaarden

 

Vertrouwen
Op de Wissel vinden wij het belangrijk dat leerlingen het vertrouwen ervaren van hun omgeving om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat zij leren te vertrouwen in zichzelf en hun eigen kunnen.

Veiligheid
Op de Wissel scheppen we een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en zich vanuit die veiligheid verder kunnen ontwikkelen. In de klassen wordt een veilig leerklimaat geschapen, waardoor leerlingen tot leren komen. 

Zelfstandig
Op de Wissel stimuleren we leerlingen om, daar waar mogelijk, zelfstandige keuzes te maken. Vanuit de nabijheid van de leerkracht, begeleiden we onze leerlingen naar steeds meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo leren ze zelf dingen te doen, te plannen en te kiezen.

Samen
Op de Wissel vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen leren om samen te werken, samen te leren en dat zij ervaren dat zij er niet alleen voor staan. 

Optimaal ontwikkelen
Op de Wissel kunnen onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen, passend bij hun eigen mogelijkheden, om daarna volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij. 


 
Cookie instellingen