https://wissel-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest Kernwaarden | Stichting OPO-R Wissel

Kernwaarden

Op onze school werken wij vanuit de volgende kernwaarden

Vertrouwen

Op de Wissel vinden wij het belangrijk dat leerlingen het vertrouwen ervaren van hun omgeving om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat zij leren te vertrouwen in zichzelf en hun eigen kunnen. 

Veiligheid

Op de Wissel scheppen we een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en zich vanuit die veiligheid verder kunnen ontwikkelen. In de klassen wordt een veilig leerklimaat geschapen, waardoor leerlingen tot leren komen. 

Zelfstandig

Op de WIssel stimuleren we leerlingen om, daar waar mogleijk, zelfstandige keuzes te maken. Vanuit de nabijheid van de leerkracht, begeleiden we onze leerlingen naar steeds meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo leren ze zelf dingen te doen, te plannen en te kiezen. 

Samen

Op de Wissel vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen leren om samen te werken, samen te leren en dat zij ervaren dat zij er niet alleen voor staan. 

Optimaal ontwikkelen

Op de Wissel kunnen onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen, passend bij hun eigen mogelijkheden, om daarna volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij.