Zorg

Commissie van Begeleiding

Leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden via de leerling bespreking,  groepsbespreking   en / of gesprekken met ouders / verzorgers, ingebracht  in de Commissie van Begeleiding.

Aan deze bespreking nemen deel: de intern begeleider, orthopedagoog, jeugdarts, logopedist, adjunct-directeur Zorg en waar nodig de leerkracht, vakleerkrachten of externe deskundigen.